คุรุ
  รหัสสินค้า : SB00027
ชื่อสินค้า : คุรุ
ราคา : 89,000 บาท
จำนวน : ชิ้น

สั่งซื้อสินค้า


รายละเอียด :

วัสดุ : ทองเหลือง

ขนาด : สูง 14”

พุทธคุณ : เป็นศิริมงคล เมตตา โชคลาภ ความเจริญรุ่งเรือง