พระเชนเรซิก
  รหัสสินค้า : SB00034
ชื่อสินค้า : พระเชนเรซิก
ราคา : 22,900 บาท
จำนวน : ชิ้น

สั่งซื้อสินค้า


รายละเอียด :

วัสดุ : ทองเหลือง

ขนาด : สูง  9”

พุทธคุณ : เป็นศิริมงคล เมตตา โชคลาภ ความเจริญรุ่งเรือง