พระมัญชุศรีโพธิสัตว์
  รหัสสินค้า : SB00035
ชื่อสินค้า : พระมัญชุศรีโพธิสัตว์
ราคา : 22,900 บาท
จำนวน : ชิ้น

สั่งซื้อสินค้า


รายละเอียด :

วัสดุ : ทองเหลือง

ขนาด : สูง 8.5”

พุทธคุณ : เป็นศิริมงคล เมตตา โชคลาภ ความเจริญรุ่งเรือง