ทารา
  รหัสสินค้า : SB00072
ชื่อสินค้า : ทารา
ราคา : 99,000 บาท
จำนวน : ชิ้น

สั่งซื้อสินค้า


รายละเอียด :

วัสดุ : ทองเหลือง

ขนาด : สูง 13”

พุทธคุณ : เป็นศิริมงคล เมตตา โชคลาภ ความเริญรุ่งเรือง