ทารา
  รหัสสินค้า : SB00073
ชื่อสินค้า : ทารา
ราคา : 89,000 บาท
จำนวน : ชิ้น

สั่งซื้อสินค้า


รายละเอียด :

วัสดุ : ทองแดง

 

 

ขนาด : สูง 13”

พุทธคุณ : เป็นศิริมงคล เมตตา โชคลาภ ความเจริญรุ่งเรือง